Elektromobilita je velice perspektivní oblast rozvoje jak mobility, tak přenosových soustav, distribučních sítí a všeho, co s těmito věcmi souvisí. Pojmem elektromobilita se často nemyslí pouze elektromobily jako takové, ale celý směr, kterým by se lidstvo mohlo vydat v rámci boji s globálními klimatickými změnami, znečišťováním ovzduší a docházením zásob fosilních paliv. Elektromobilita je také nedílnou součástí rozvoje inteligentních energetických sítí budoucnosti.

Elektromobil je ve skutečnosti v dnešní době jednodušší než klasický automobil se spalovacím motorem. Pokud se podíváme na nejčastější konstrukci elektromobilu, je stavbou podobný klasickému spalovacímu automobilu, ale často je to způsobeno tím, že z něho vychází. Místo nádrže na benzin nebo naftu jsou baterie a místo spalovacího motoru je potřebná elektronika a elektromotor. Téměř úplně zde chybí převodovka. Díky charakteristikám elektromotoru, který má vyrovnaný točivý moment téměř od první otáčky až po otáčky maximální, není potřeba vícestupňová převodovka, a místo řadicí páky je v elektromobilu pouze ovládací prvek na zvolení jízdy dopředu, dozadu nebo režimu parkování. Samotný elektromotor je jednoduchý, má pouze jednu rotující část (rotor), nevyžaduje žádnou provozní kapalinu (olej apod.), je téměř úplně bezúdržbový a hlavně při provozu nevypouští žádné emise do ovzduší.

Výhody elektromobility

Elektromobily mají ve srovnání s automobily vybavenými klasickým spalovacím motorem několik významných výhod.

  Žádné přímé emise

Na rozdíl od klasických spalovacích motorů elektromobily neprodukují žádné přímé emise CO2, NOx, prachových mikročástic a dalších, často zdraví velmi škodlivých látek.

  Nižší hlučnost

Zatímco klasické motory jsou při svém provozu hlučné, elektromotor prakticky žádný zvuk nevydává. To je další z výhod, které – zejména ve městech – zlepší životní prostředí.

  Nižší provozní náklady

Náklady na „pohonné hmoty“ se u elektromobilu pohybují na úrovni zhruba jedné třetiny ve srovnání s úsporným dieselovým spalovacím motorem. Jak je to možné? Především proto, že klasický motor pracuje v nejlepších případech s účinností mezi 25 a 30 %, tj. pouze přibližně ¼ veškeré energie obsažená v palivu je nakonec skutečně využita k pohonu vozu.

  Nižší náklady na údržbu

Klasický spalovací motor je velmi komplikovaný mechanismus, který se skládá z více než 1 000 součástek, z nichž mnoho je mechanických. Oproti tomu je elektromotor mnohonásobně jednodušší zařízení.