S našim Smart EV-boxem a jeho funkcí dynamického řízení výkonu můžete nabíjet několik elektromobilů současně a zároveň šetřit peníze

  Nabíjení více elektromobilů
Řízení energetického výkonu umožňuje instalaci více nabíjecích stanic pro elektromobily při zachování stávající kapacity připojení sítě. V tomto procesu je nabíjecí výkon rovnoměrně rozdělen na všechna auta, která jsou aktuálně nabíjena. Současně je zohledněn i celkový odběr elektrické energie v objektu, aby nedošlo k jeho přetížení.

  Významná úspora nákladů
Dynamickým vyvažování zátěže znamená, že se můžete vyhnout nákladnému jednorázovému navýšení kapacity připojení od dodavatele elektrické energie. Zabráníte tím i špičkovým zatížení a celkově snížíte náklady na sazby za dodávky elektrické energie.

  Flexibilní možnosti rozšíření
Dynamické vyvažování zátěže umožňuje kdykoliv připojit další dobíjecí stanici na parkovacím místě a integrovat ji do stávajícího systému s co nejmenšími náklady. Smart EV-box je zařízení, které vám toto jednoduše umožní.

  Statické vyvažování zátěže
Při statickém vyvažování zátěže je vyhrazený nabíjecí výkon, který je rezervovaný pro všechny dobíjecí stanice, rovnoměrně rozdělen mezi více stanic s připojeným elektromobilem. Můžete si sami zvolit, kolik dobíjecích stanic bude integrováno do systému.

  Dynamické vyvažování zátěže
Při dynamickém vyvažování zátěže je celkový dobíjecí výkon dostupný pro všechny nabíjecí stanice v systému dynamicky přizpůsobován aktuální spotřebě energie v celé budově a rovnoměrně rozdělen mezi dobíjecí stanice. Jakmile se dostane zatížení ke špičkovému povolenému odběru, nabíjecí výkon se automaticky sníží. I v tomto případě si můžete zvolit, kolik dobíjecích stanic bude do systému zapojeno.