DOMA

Vzhledem k tomu, že proces nabíjení elektromobilů je velmi energeticky náročný, je potřeba optimalizovat tyto procesy tak, aby došlo k jejich zefektivnění a dosažení maximální ekonomické zátěže. Již ve zdánlivě jednoduchém případě, kdy osadíme jeden wallbox do garáže rodinného domu může dojít k situaci, kdy odběr nabíjecí stanice může kolidovat s celkovým energetickým zatížením způsobeným ostatními spotřebiči v domě. Řešení v podobě navýšení hodnoty jističe od dodavatele elektrické energie je řešením, které zvyšuje náklady domácnosti a není tudíž příliš vhodným.

 

Daleko vhodnějším je řešení s využitím zařízení Smart EV-box, který je zapojen do rozvaděče v rodinném domě. Nepřetržitě monitoruje okamžitou spotřebu elektrické energie v celém domě (případně může monitorovat množství vyráběné elektrické energie pomocí solárních fotovoltaických panelů na střeše domu) a na základě těchto měření Smart EV-box ovládá nabíjecí stanici tak, aby byl vždy využíván maximální možný její výkon v čase.

Tímto řízením se vyhneme přetížení domácí sítě, optimalizuje se využití vyrobené solární energie a dochází i ke zrychlení procesu nabíjení a to až o 50%. Nabíjecí stanice bez připojeného smart EV-boxu nemůže „vidět“, kolik energie zrovna je potřeba v domě. A jelikož je prvořadá ochrana proti přetížení, bude volit pomalejší nabíjení nižším výkonem.

Veškeré nasbírané informace o celkové spotřebě, vyrobené energii ze solárních panelů i výkon využitý pro nabíjení elektromobilu jsou on-line odesílány na server http://moje.smartev.cz , kde může uživatel vše vzdáleně sledovat ze svého prohlížeče na PC, tabletu nebo chytrém telefonu.

Smart-EV box neustále měří síťové připojení, domácí spotřebu energie a nabíjení elektromobilu s maximálním možným výkonem a to vše při zajištění, aby nedošlo k přetížení sítě. Tomuto procesu se říká dynamické vyvažování zátěže.

 

NA FIRMĚ

Ještě větší význam má dynamické vyvažování zátěže v případě firemních garáží, parkovacích domů a veřejných parkovacích stání, kde se předpokládá použití více nabíjecích stanic (wallboxů) a je potřeba zajistit dynamické přidělování dostupné elektrické energie pro současné nabíjení více elektromobilů při současném zajištění nepřetížení celé sítě.

Zařízení Smart-EV box umožňuje bezpečně nabíjet více elektromobilů současně s využitím plné kapacity aktuálního připojení k elektrické síti, aniž by bylo opět potřeba její navýšení u dodavatele energií. Stejně jako v případě rodinného domu s jedním wallboxem i zde dochází ke kontinuálnímu měření spotřeby celého objektu a k dynamickému přidělování „volné“ energie mezi nabíjecí stanice, které jsou v danou chvíli aktivní (nabíjejí elektromobil). Jelikož se jedná o veřejná, či poloveřejná místa, jsou wallboxy osazeny RFID identifikací tak, aby uživatel, který nemá oprávnění, nemohl na dané stanici nabíjet. Smart-EV box pomocí komunikace protokolem OCPP řídí tok informací směrem od nabíjecí stanice k serveru a naopak.

 

Majitel dobíjecích stanic tak může v aplikaci moje.smartev.cz přidělovat práva jednotlivým svým klientům, kdy a kde mohou svůj elektromobil dobíjet. Zároveň má přehledný nástroj pro následné vyúčtování za odebranou elektrickou energii jednotlivými svými zákazníky a podklad pro jejich vyúčtování.

Pomocí aplikace si může uživatel „rezervovat“ určitou vybranou stanici v daném místě (např. místo obchodního jednání) a prostřednictvím Smart-EV boxu dojde k „vyhrazení“ daného wallboxu v daném čase pouze konkrétnímu uživateli s RFID kartou, která si rezervaci provedla. Je možno také nastavit např. „prioritní“ režim, kdy na danou stanici je dynamicky v určitou dobu alokován max. možný výkon pro rychlé nabití konkrétního vozidla u wallboxu takto nastaveného.